«تغییر» به فدراسیون فوتبال رسید


حرف های ابرقویی نژاد اشاره درستی است اما نافی این مساله نیست که اگر مدیران عالی ورزش و سیاسی کشور بخواهند مجمع فدراسیون فوتبال هم با آنها همسو خواهد بود. به هر حال روسای هیات های استان ها و روسای باشگاه ها عموماً با سیاست های دولت همسو هستند و به خاطر ارتباطات شغلی و حرفه ای و ملاحظات اینگونه به میل مدیران بلند مرتبه کشور عمل خواهند کرد و دور از ذهن نیست که یک تلاش چندروزه قبل از برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال به نتیجه مورد نظر مدیران سازمان ورزش و در واقع «تغییر» بینجامد.

Advertisements
%d bloggers like this: