احتمال کناره‌گیری سعد حریری از نخست‌وزیری لبنان


اعضاي معارض پس از ارائه طرح تشكيل دولت، سلسله نشست‌هايي را با هم برگزار كردند و تصميم به اعلام مخالفت با طرح تشكيل دولت و ابلاغ آن به ميشل سليمان را گرفتند.

Advertisements
%d bloggers like this: