احمدی نژاد: مردم حیثیت مستکبران را زیر سوال بردند


مردم ایران با حضور خود در این انتخابات پرشکوه همه حیثیت مستکبران، خودخواهان و تجاوزطلبان را زیر سوال بردند.

Advertisements
%d bloggers like this: