احمدی نژاد: نیروی انتظامی، مشت آهنین


نيروي انتظامي و امنيتي، مشت آهنين ملت ايران در برابر برهم‌زنندگان امنيت است

Advertisements
%d bloggers like this: