احمد خاتمی: ظلم به نظام از هر گناه دیگر بدتر است


خاتمي که در مسجد قاسم ابن الحسن (ع)‌ سخن مي گفت، افزود: “ظلم تنها در حوزه هاي فردي و اجتماعي نيست، بلکه در حوزه سياسي نيز گناه بزرگي محسوب مي شود.”

Advertisements
%d bloggers like this: