انتشار نخستین تصویر طراح اصلی عملیات11 سپتامبر پس از شش سال!


این عضو پاکستانی‌الاصل القاعده که بر پایه اعترافات خود، طراح اصلی واقعه 11 سپتامبر است، در اعترافاتش مدعی شد: من مسئول عملیات 11 سپتامبر از آغاز تا پایان و فرمانده نظامی کلیه عملیات خارجی در کل جهان تحت فرماندهی شیخ اسامه بن لادن و دکتر ایمن الظواهری بودم.

Advertisements
%d bloggers like this: