انجمن زنان ایتالیا: ماندا اروین نماینده زنان ایران نیست


رييس انجمن زنان ايتاليا” Aidos” درسخنان انتقادي از برگزارکنندگان همايش بين المللي”مقابله با نقض حقوق زنان”، افزود : ماندا زند اروين که با دولت جورج بوش عليه دولت خودش (ايران) همکاري مي کرد چگونه مي تواند نماينده زنان کشورش باشد.

Advertisements
%d bloggers like this: