ایران نه تنها برای آمریکا بلکه برای اعراب هم خطرناک است!


این نوع سخن گفتن از سوی یک مقام رسمی دولت اوباما که در آن به صراحت کشورهای همسایه را به مقابله با ایران برانگیزد، از زمان روی کار آمدن اوباما تاکنون، بی‌سابقه بوده است؛ هرچند در این مدت… پیروزی ایران در مسابقه هسته‌ای منطقه موجب خواهد شد که معادلات دیپلماسی و اقتصادی منطقه برهم زده شود و این به معنای زیان تحمل ناشدنی برای کشورهای عربی است…

Advertisements
%d bloggers like this: