باهنر:کروبی ادعایش ثابت نشود مجرم است


نمي‌توانم باور كنم كروبي با آن سابقه‌اش اتهامات بي‌پايه عليه نظام وارد كند و پس از دو ماه نتواند مستندي را براي حرف‌هاي خود پيدا كند و فكر مي‌كنم اگر كروبي نتواند ادعاي خود را اثبات كند جرم بسيار بزرگي را مرتكب شده كه بايد پاسخگو باشد.

Advertisements
%d bloggers like this: