باهنر: ادعای کروبی ثابت نشود متهم است


باهنر تاكيد كرد: برخي از شخصيت‌هايي كه اعتراف كردند، به سادگي به تغيير تحليل نمي‌رسند و اين مساله‌اي روشن هم از ديدگاه جامعه و هم از ديدگاه طيف‌هاي سياسي است و به نظر مي‌رسد كه با برخي شايعات و گفت‌وگوها نمي‌توان آنها را وادار كرد كه حرف‌هايي بزنند كه اعتقادي به آنها ندارند و برخي اقرارها حرف‌هايي متين و عميق است.

Advertisements
%d bloggers like this: