بحرین با حذف عربستان به جام جهانی نزدیک شد


سپس در دقيقه 91 و وقت اضافه پايان بازي، دروازه خود را باز شده ديده و در خطر حذف قرار گرفتند؛ اما اين پايان كار مردان ميلان ماچالا نبود. زيرا 2 دقيقه بعد در ثانيه هاي پاياني اسماعيل عبدل لطيف گل تساوي را زد تا به لطف قانون گل زده در خانه حريف، بحرين باشد جواز صعود را به دست آورد.

Advertisements
%d bloggers like this: