بررسی ایجاد مرکز تجاری ایران در روسیه


علاوه بر اين، موضوع ايجاد مركز بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در روسيه نيز مورد بررسي قرار گرفت.

Advertisements
%d bloggers like this: