تجری: صحبت‌های احمدی‌نژاد در حد ادعاست


« صحبت‌های آقای احمدی نژاد در رابطه با این که در قضیه کهریزک نفوذی ها وارد شده اند در حد یک ادعاست به طور کلی در این گونه قضایا اظهارنظر از طرف بنده به عنوان یک نماینده، رییس جمهور و حتی مقامات دیگر در حد یک ادعاست.زمانی می توان به این ادعا به عنوان امری یقین و قطعی استدلال کرد که در مراجع قضایی تایید شده باشد.»

Advertisements
%d bloggers like this: