تعجب روسیه از اعتراض ایران به اجلاس خزر !


در همین میان واکنش تهران باعث تعجب محافل دیپلماسی روسیه شده است. آنطور که یک منبع آگاه دیپلماسی اطلاع داد، در این مورد بحث دیدار میان کشورهای مشترک المنافع در میان است، چنین دیدارهایی بارها در اشکال مختلف برگزار شده است.

Advertisements
%d bloggers like this: