حضور گسترده فرماندهان نظامی در معارفه وزیر


حضور گسترده فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي به خصوص فرماندهان ارشد نيروي انتظامي به واسطه رابطه كاري وزارت كشور با اين نيرو از نكات قابل توجه برنامه ديشب بود كه محصولي نيز در بخش‌هايي از سخنان خود گريزي به اين موضوع زد و از حسن نگاه رهبري در سپردن جانشيني فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي تقدير كرد.

Advertisements
%d bloggers like this: