خیابان آفریقا از امشب یکطرفه می شود


به گفته این مقام مسئول در شهرداری، تلاش شهرداری تهران حذف چراغ راهنمایی ظفر است که بار ترافیکی را چندین برابر کرده و با حذف این چراغ می توانیم شرایط را عادی کنیم.

Advertisements
%d bloggers like this: