رضوی فقیه: اراده جدی مانع افشاگری های کروبی


سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ارزیابی خود از پلمپ دفتر مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی گفت: «افشاگری های اخیر آقای کروبی به طور طبیعی مشروعیت برخی از دستگاه ها را زیر سوال برد. بنابراین با توجه به اسناد و مدارکی که آقای کروبی در اختیار داشتند و با توجه به اینکه ایشان هیچگاه بدون در اختیار داشتن اسناد و مدارک متقن دست به ایراد اتهام نمی زنند این مسئله برای برخی خیلی گران تمام شده است.»

Advertisements
%d bloggers like this: