"سعد الحریری" از تشکیل دولت استعفا کرد


سعد الحریری امروز به “میشل سلیمان” رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گره اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید استعفا کرده است.

Advertisements
%d bloggers like this: