سی و سه پل در معرض آسیب جدی


وی یادآور شد: در حال حاضر با وجودی که 400 سال از عمر این بنای تاریخی می گذرد اما پل همچنان طراز است و آب را به صورت یکنواخت پخش می کند به طوریکه حتی یک سانتی متر هم اختلافی ندارد و این امر موجب زیبایی پل شده است.

Advertisements
%d bloggers like this: