طرح برای افتتاح زیاد داریم کسی نیست افتتاح کند!


وي درباره زمان بهره برداري از طرح مشترك اوره و آمونياك با ساسول گفت: معمولا يك طرح اين چنيني چند سال زمان لازم دارد تا به بهره برداري برسد ولي اين توافق در حال گذراندن مراحل اوليه اش است.

Advertisements
%d bloggers like this: