فاطمه آجرلو؛ مهره سوخته؟


البته درست پس ازاينكه دورخيز آجرلو براي وزير شدن به گل نشست شايعات درباره رياست او بر سازمان بهزيستي كشور قوت گرفت.

Advertisements
%d bloggers like this: