فرانسوی ها از روبوسی منع شدند


علاوه بر تشويق مردم به خودداري از روبوسي که يکي از مهم ترين طرق گسترش ويروس آنفلوآنزا است دولت فرانسه خواهان شستن دستها به طور مرتب در محلهاي کار و عدم دست دادن مردم با يکديگر شده است.

Advertisements
%d bloggers like this: