فرمان به بازیکنان رئال: شب زنده‌داری ممنوع ‌


باشگاه رئال مادريد با تهيه دستورالعمل 8 ماده‌اي از بازيكنانش درخواست اجرايي كردن اين مواد را دارد. جنجالي‌ترين بند آن نيز به گردش‌هاي شبانه بازيکنان بر مي‌گردد.

Advertisements
%d bloggers like this: