قطار آرزوهای اماراتی ها به حرکت افتاد


خواندن این گزارش به مسوولان وطنی دست اندرکار ساخت مترو و فرودگاه توصیه نمی شود!

Advertisements
%d bloggers like this: