منع فرانسوی ها از روبوسی


آنچه موجب تشويق دولت فرانسه به اين تصميم مداخله گرانه در امور خصوصي مردم شده است انتشار گزارش وزارت بهداشت مبني بر ابتلاي هفتگي 20 هزار مورد جديد به آنفلوآنزاي خوکي در آن کشور بويژه پاريس است.

Advertisements
%d bloggers like this: