میرزاآقابیک‎: با هزینه شخصی به عربستان رفتم


حسن میرزاآقابیک در پاسخ به نامه رئیس کمیته ملی المپیک مبنی بر توضیح سریع در خصوص جزئیات سفر هیئت اعزامی ایران به مجمع فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی گفت: من با هزینه شخصی به این سفر رفتم.

Advertisements
%d bloggers like this: