نخستین تصویر طراح اصلی عملیات 11 سپتامبر


روزنامه السیاسه کویت با انتشار عکسی در شماره امروز خود مدعی شد که این عکس متعلق به طراح اصلی حمله 11 سپتامبر است که از سال 2003 تاکنون تصویری از او منتشر نشده بود.

Advertisements
%d bloggers like this: