وسواسِ توپ ماهوتی


«کاسسا» می‌گوید که احساس خاصی نسبت به تفاوت توپ‌ها ندارد اما سعی دارد نوترین توپ‌های ممکن را به بازیکنان پیشنهاد بدهد. او همچنین فاش می‌سازد که اغلب تنیسور‌های حرفه‌ای از مراسم گزینش توپ به عنوان «مکانیزمی» برای آرام‌سازی خود بهره می‌برند.

Advertisements
%d bloggers like this: