کشف گورستان وسیع باستانی در کرمان


در راستای بررسی محوطه های تاریخی شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان یکصد اثر شامل تپه‌، محوطه‌های باستانی، گورستان‌های سنگ چین و اسلامی، قلعه و برج‌های دیده‌ بانی درشهرستان کهنوج شناسایی شد.

Advertisements
%d bloggers like this: