گفتار دیروز و امروز دادکان


قياسي ميان او و كفاشيان، قياسي ميان‌تيم او و كفاشيان، قياسي ميان عملكرد تيم ملي در سال‌هاي زندگي دادكان و آنچه در سال‌هاي اخير بر تيم ملي گذشت! او روزه سكوتش را مي‌شكند، در حالي كه هيچ نيازي به آن نبود

Advertisements
%d bloggers like this: