افطاری‌ دولت؛ فقط نان و پنیر و سبزی


به گفته وي تنها دو سه نفر از نمايندگان كه تعصبات خاصي داشتند براي وزيران همشهري خود مهماني‌هايي ترتيب داده بودند كه به دولت هيچ ربطي نداشت و دولت نمي‌توانست مانع از برگزاري آن شود.

Advertisements
%d bloggers like this: