تأیید تقلب در انتخابات افغانستان؛‌ کرزای سقوط کرد


Advertisements
%d bloggers like this: