تاکید بر حضور مجدد فتاح در وزارت نیرو


اصرار برای حضور دوباره فتاح در منصب وزارت نیرو داستان صاحب این وزارتخانه را وارد فاز جدیدی کرده است.

Advertisements
%d bloggers like this: