رئیس سابق تایوان به حبس ابد محکوم شد


گفته مي شود وي از يک صندوق حدود سه ميليون و يکصد هزار دلار اختلاس کرده بود. وي همواره اين اتهامات را رد کرده و تاکيد داشته که اين اتهامات با انگيزه هاي سياسي بوده است.

Advertisements
%d bloggers like this: