روسیه اجازه تحریم بیشتر ایران را به آمریکا نمی دهد


“به نظر می رسد که این چنین پیشرفتی در اوضاع، امید دولت اوباما به این که آغاز دوباره در روابط با روسیه، مسکو را به حمایت از اولویت اصلی در سیاست خارجی آمریکا سوق خواهد داد را از بین می برد.”…در همین باره یک مقام بلند پایه آمریکایی گفت: “فعلاً ما به گونه ای از موضع روسیه مایوس شده ایم”.

Advertisements
%d bloggers like this: