صحنه‌ای از «پنجمین خورشید» حذف نشده است


علي‌اكبر گلرخي مدير عامل شركت برج ميلاد آسمان نيز گفت: ضبط 2 قسمت پاياني سريال «پنجمين خورشيد» از امروز در برج ميلاد انجام مي‌شود.

Advertisements
%d bloggers like this: