علم الهدی:برای این که ابن ملجم ها نباشند،فرمایشات رهبری نصب العین باشد


برای اینکه ابن ملجمها نتوانند در کشور علی (ع) کاره‌ای باشند، دولت باید فرمایشات رهبری را نصب العین خود قرار دهد.

Advertisements
%d bloggers like this: