مراقب باشید از روز قدس برای ایجاد تفرقه استفاده نکنند ؛ با تفرقه باید مقابله کرد (+ فایل صوتی)


خواهيد ديد که همين مردم با اين بازيگري که دشمنان و غافلان کردند در انتخابات آينده حضوري قوي خواهند داشت.

Advertisements
%d bloggers like this: