کوثری: فضای باز سیاسی را تحمل کنید


نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کابینه دهم برضرورت حرکت دولت در چارچوب قانون، ایجاد فضای باز سیاسی و پرهیز دولت از غرور تاکید کرد.

Advertisements
%d bloggers like this: