گوگل مجبور به ولخرجی شد


مقامات گوگل كه با هدف اقناع نمايندگان كنگره آمريكا به ديدار اعضاي كميته قضايي آن رفته بودند، مي گويند كپي هاي ديجيتالي ميليون ها كتاب را در اختيار دارند كه صاحبان حق كپي رايت آنها مشخص نيست و شايد از اين طريق بتوان براي شناسايي اين افراد نيز كاري كرد.

Advertisements
%d bloggers like this: