یالثارات: احمدی‌نژاد شناخت درستی از فرهنگ ندارد


یا مثل جوانفکر وظیفه ایجاد تنش میان دولت و مجلس را برعهده دارد یا مثل کلهر که مسئول اعلام نظر درباره خوانندگان لس آنجلسی و دوچرخه سواری زنانند! یا مانند شمقدری«درباره الی» اند!

Advertisements
%d bloggers like this: