ایران بازهم هواپیمای روسی می‌خرد


موتور این هواپیما ساخت غرب بوده، اما اتاق آن در روسیه ساخته می‌شود که در این صورت با قیمت پایین‌تر تمام می‌شود.

%d bloggers like this: