District 9


در سال 1990 و بیست سال پیش از  وقایع  کنونی فیلم یک سفینه فضایی ناشناس بر فراز  ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی ظاهر میگردد و تا مدتی در سکوت کامل برفراز شهر شناور میماند ، هنگامی که مقامات زمینی پس از مدتی وارد سفینه فضایی میگردند با موجوداتی بیمار و گرسنه رو برو میشوند که به دنبال جانپناهی برای زندگی میگردند ، پس از چندی این موجودات به زمین منتقل گشته در محلی به نام District 9 اسکان داده میشوند …. اکنون پس از 20 سال منطقه 9 به یکی از کثیف ترین محلات شهر تبدیل گردیده که  موجوداتی به ظاهر پست در آن برای اندک قوت لایموت به بیگاری مشغولند .
سازمانی بین المللی Multi-National United یا  MNU  به ظاهر با هدفی خیرخواهانه و در اصل به منظور استفاده نظامی از تکنولوژی موجودات منطقه 9 فعالیت خود را آغاز میکند و …..

district-9

نگرش فیلم District 9 به برخورد انسان و موجودات هوشمند فضایی بر خلاف کلیه دیدگاههای ارائه شده تا کنون میباشد . در غالب فیلمهای و حتی کتابهای علمی تخیلی قبلی موجودات فضایی دارای تکنولوژی پیشرفته تر از انسان و چه با نظر خیر خواهانه و چه به عنوان مهاجم ،  همیشه فاتح رقابت فرضی با انسان بوده اند .

نکته اصلی این طرز فکر به عامل اصلی برخورد  انسان و موجودات کیهانی باز میگردد ، چرا که با خوشبینانه ترین طرز فکر در فاصله  نزدیک از کره زمین وجود حیات هوشمند بسیار بعید مینماید و اولین ستاره پس از خورشید ما  نیز در فاصله 4.3 سال نوری از ما در سیستم پراکسیما سنتوری واقع میباشد که با تکنولوژی فعلی بشر رسیدن به آن نیاز به گذشت هزاران سال و چرخه دهها نسل  از  زندگی مسافران را ایجاب مینماید بنا براین تمدن هوشمدی که قادر به حل مشکل پیمایش مسافتهای بین ستاره ای باشد لاجرم دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته تر از انسان کنونی میباشد .

البته با دید خوشبینانه ، موجوداتی که به چنین تکنولوژی پیشرفته ای دست یافته باشند هرگز در صدد اعاده برتری خود بر سایر هوشمندان کهکشان بر نخواهند آمد ولی تحقیقات نشان داده است در هر شرایط و بنا به دلایل ناشناخته همواره ترس عمیقی از موجودات ناشناس در اعماق ضمیر انسانها پنهان میباشد .بی شک  بیان مسئله برخورد انسان با موجودات فضایی با دیدگاه مطرح شده در فیلم ،  یکی از منطقی ترین و صحیح ترین روشهای ارائه صورت صحیح مسئله به صورت عام میباشد .

کیفیت : R5
حجم فایل : 390 مگابایت

Advertisements
%d bloggers like this: