آخرین وضعیت دانشجویان ستاره‌دار


:«بنده و آقای دكتر عباسپور رئیس کمیسیون، مدارک این دانشجویان را گرفتیم و با آنان صحبت کردیم و به بررسی این مدارك پرداختیم.»

Advertisements
%d bloggers like this: