آرژانتینی ها خواهان برکناری مارادونا


همچنين در نظرخواهي ديگري كه توسط روزنامه مذكور انجام گرفت، 78 درصد راي دهندگان عنوان كردند اميدي به حضور قهرمان دو دوره جام جهاني در سال‌هاي 1978 و 1986 در پيكارهاي جام جهاني 2010 ندارند.

Advertisements
%d bloggers like this: