اسب طلایی و زنان زیبا در انتظار منتظر الزیدی


خانه ای 4 خوابه و ماشین آخرین مدل از جمله این هدایاست.همچنین چند زن زیبا نیز برای وی در نظر گرفته شده است که وی باید یکی از انها را انتخاب کند.

Advertisements
%d bloggers like this: