بزرگترین معامله بورس ایران، 25 شهریور


کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان هاي تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتي شامل شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران به نسبت 46 درصد ، شرکت توسعه اعتماد به نسبت 46 درصد و شرکت شهريار مهستان به نسبت هشت درصد وارد بازار رقابت شده است .

Advertisements
%d bloggers like this: