بهمنی:در مورد حذف سه صفر به نتیجه رسیده‌ایم


وي افزود: اين مساله به نظر ما مفيد است اما بايد در مورد زمان اجراي آن بيشتر فكر كرد.

Advertisements
%d bloggers like this: