تدوین فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی


اين استاد دانشگاه بيان داشت كه در فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌هاي فارسي نمايه‌هاي موضوعي و كليد واژه براي دسترسي بهتر و مقدمه مفصلي درباره ضرب‌المثل‌ها، چگونگي شكل‌گيري آن‌ها و شكل‌شناسي آن وجود دارد.

Advertisements
%d bloggers like this: