تعداد کل کارتهای الکترونیکی بانک صادرات به8 میلیون رسیدند


تعداد کل كارتهاي الکترونيکي صادره بانك صادرات ايران شامل ؛ سپهر کارت،کارتهاي اعتباري و کارتهاي هديه تا نيمه اول شهريور ماه سالجاري به هشت ميليون رسيدند.

Advertisements
%d bloggers like this: